سبد خرید
فاطمه پیوسی

نقش زن در تربیت یک جامعه

نقش زن در تربیت یک جامعه

موضوعات مهم آموزش

نقش زیستی زنان

زنان در اسلام، از جایگاه ویژه و مهمی برخوردارند و نقش زن در تربیت یک جامعه پر رنگ است. و این جایگاه بر اساس روایات ائمه معصومین و کلام الهی مشخص شده است. اسلام سرشار از الگوهای ناب زنان دینداری از جمله حضرت زینب (س)، حضرت زهرا (س) و حضرت خدیجه کبری (س) است که شاخص الگویی در اسلام به شمار می آیند.
امکاناتی مثل روابط اجتماعی و عاطفی اعضای خانواده که برای فرهنگ سازی در خانواده وجود دارند، به سادگی می توانند بسیاری از مشکلات را در خود حل کرده و به نوعی پیش زمینه ای اند تا سبک خاصی از فرد را در محیط بیرونی و علی الخصوص جامعه فراهم کنند. اسلام برای تمایز جنسیتی نقش ها بدون پذیرش خصلت جبرگرایانه، برای هر یک از والدین، وجود برخی پیش زمینه های فطری را تأیید کرده است.
اما باید در نظر داشت که موانع بیرونی قادرند تاثیر آن ها را زایل و یا حتی متوقف کنند. مثل اقتضاهای نقش های مادری و تفاوت در قدرت جسمی که خود نمایانگر نقش مراقبت گرایانه ی مادران است. بنابراین درباره نقش زیستی زنان می توان گفت که زنان از حیث تاثیر محیطی نقش تعیین کننده ای دارند. من فاطمه پیوسی، در این مقاله به طور مفصل به اهمیت نقش زنان در تربیت جامعه پرداخته ام، پس در ادامه همراه باشید. 

نقش مادر در تربیت فرزندان

اولین بذر تشکیل دهنده جامعه؛ خانواده است. و میهن که تک تک خانواده های جامعه را در بر می گیرد، از زنان مردان تشکیل شده است و به طور کلی؛ زنان نیمی از این جامعه را تشکیل می دهند.و به همین دلیل هم نقش زن در رابطه با تربیت جامعه و پرورش سالم، قبل از تولد، هنگام بارداری و پس از تولد متجلی است.
مادرانی که فرزندان خود را از دروغ مصون نگه داشته و او را به گفتن حق تاکید می ورزند، اساس محکم و بنیادینی را در جامعه پایه گذاری می کنند و یک عنصر توانا و صالح را که قادر به جهاد و دفاع در راه حق را برای جامعه تربیت می کنند. نقش یک زن در تربیت یک جامعه و نقش مادر در تربیت فرزندان دارای ابعاد بسیاری است که بررسی هرکدام از آن ها به چندین مقاله و مطالعه علمی نیاز دارد.
و به همین دلیل هم پرداختن به همه ابعاد آن به مباحث متوالی نیاز دارد که در این گفتار نمی گنجد. هدف از انتشار این مقاله، باز تعریف نقش زنان و تاکید بر سطح دانش آن ها و ارتقای توانمندی هاست که ورای نقش های تعریف شده، به گشودن دریچه هایی تازه در باب نقش زن در تعلیم و تربیت یک جامعه است.

زنان در امر تعلیم و تربیت

زنان در امر تعلیم و تربیت، چه به عنوان یک فرد در اجتماع و چه به عنوان معلم در مدرسه از جایگاه مهم و مشخصی برخوردار هستند. نقش پنهان زنان در امر تربیت اجتماع می تواند دلیلی محکم برای نقش زنان باشد که در قرآن نیز به آن اشاره شده است.
اهمیت نقش زنان در تربیت جامعه به حدی است که عدم توجه به آن ها در امر تربیت و توسعه جامعه؛ می تواند به انحطاط کشیده شدن آن جامعه را منجر شود. از طرف دیگر توجه و بها دادن به توسعه و رشد دانش زنان؛ مسیر جامعه را از تاریکی و انحطاط نجات داده و آن را در مسیری درست قرار می دهد.
بنابراین تعریف جایگاه و وظیفه زنان به عنوان مربیان تعلیم و تربیت به ایجاد ضرورت در ارتقای دانش و توانمند سازی آن ها منجر خواهد شد و این جزئی از اصول اساسی جامعه است که هم در سطح سیاستگذاری های کلان و هم در سطوح پایین تر و هم در سطوح فردی مورد توجه است.

نقش زنان در تربیت جامعه ایران

 در جامعه ما، خانواده مهم ترین و نخستین نهاد اجتماعی به شمار می آید به بیانی دیگر، خانواده نقطه شروع جامعه است! نه تنها نقطه شروع جامعه؛ بلکه باید گفت که پایه هایی است که جامعه بر آن استوار می شود.
در این میان، شخصی که خانواده را شکل می دهد و نقش مربی را برای آن ایفا می کند؛ زن است. جامعه جدا از خانواده نیست و هرگز نمی شود این دو را از هم جدا کرد و جداگانه مورد بررسی قرار داد. و از همین رو در رویکرد تعامل گرایی، هیچ نقشی حذف نمی شود؛ بلکه هر نقش در جایگاه دقیق خود قرار می گیرد.
با توجه به جایگاه زنان در اسلام، زن نقش همسری و مادری دارد و در همان حال که جامعه را می سازد، در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز حضور دارد. که این همان نگاه تعامل گرانه بین دو دیدگاه سنت و مدرنیته است که زن را در مسیر اصلی پیشرفت قرار می دهد، بی آن که استحکام و پیشرفت خانواده دستخوش تغییر شود.

نقش زنان در تربیت جامعه از منظر قران

از دیدگاه قرآن، زنان در جامعه نقشی موثر دارند و لازم است تا پابه پای مردان، در تمامی مسائل اجتماعی نقش آفرینی داشته باشند. چرا که زنان به عنوان مادر، از اصلی ترین عناصر تربیتی فرزندان به شمار می آیند. و  در جامعه نحوه تعلیم و تربیت زن به عنوان مادر اهمیت ویژه ای دارد و از عظمت و حکمت الهی سرچشمه می گیرد. از این رو پیشنهاد می کنیم تا مقاله مربوط به برابری زن و مرد را مطالعه بفرمایید. برای داشتن زندگی شاد و سالم، خواندن سایر مقالات دانستنی هایی در رابطه با توانمندسازی بانوان را فراموش نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید